សសរថ្ម ​សល់​ពី​កម្អែល​ភ្នំភ្លើង​ ដែល​អាច​មាន​កាល​អាយុ​រាប់​លាន​ឆ្នាំ​ នៅ​មណ្ឌលគិរី ​គ្រោង​នឹង​ដាក់​ជា​តំបន់​ការពារ

January 14, 2020 admin 0

មណ្ឌលគិរី ៖ ​បន្ទាប់ពី​ក្រុម​ការ​ងារ​ចម្រុះ​ចុះ​សិក្សា​ជំហាន​ដំបូង ​កាលពី​ថ្ងៃទី​១០ ​និង​១១​ មករា​កន្លងទៅ​ លទ្ធផល​ នៃ​ការសិក្សា​ប្រភេទ​ថ្ម​ គឺ​បាន​បង្ហាញថា​ ជា