ប្អូនប្រុសស្រស់ស្អាតម្នាក់ ជាមនុស្ស គ តែខិតខំ Live វីដេអូលក់ផលិតផលដើម្បីជីវភាព…..(មានវីដេអូ)

ប្អូនប្រុសម្នាក់ ជាមនុស្សគ ព្រោះតែជីវភាពក្រីក្រ ខំប្រឹងលក់ផលិតផលតាមហ្វេសប៊ុក។ ក្នុងនោះ អ្វីដែលរឹតតែអាណិតខ្លោចចិត្តនោះ

មានអ្នកមើលងាយរូបគាត់ថែមទៀតផង។ ជាក់ស្តែងនៅថ្ងៃទី ១០ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២០ ប្អូនប្រុសបានLive វីដេអូលក់ផលិតផល ហើយបានសរសេរសារ និងរៀបរាប់ប្រាប់តាមរយៈការវិការក្នុងហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ Nut Nuttakit របស់ខ្លួនថា៖

“ជំរាបសួរបងៗៗ ខ្ញុំចង់និយាយរឿងមួយ ខ្ញុំជាមនុស្សគ ខ្ញុំមិនបានថាអ្នកណាខ្លះអាក្រក់ទេ កើតអីអ្នកខ្លះថាខ្ញុំគ អាក្រក់ មែនអត់ មានអ្នកណាស្អប់ខ្ញុំជាមនុស្សគមែនអត់? ខ្ញុំចង់លក់ឡេដើម្បីខ្លួនឯង ខ្ញុំជាកូនអ្នកក្រមែន អ្នកណាខ្លះស្អប់ខ្ញុំកូនក្រមែនអត់ ខ្ញុំមិនអីទេ ខ្ញុំជាមនុស្សគ ខ្ញុំ

និយាយអត់កើតទេ ខ្ញុំមានលក់ម្សៅលាបមុខ បាត់មុនអោយស្អាត ពេលព្រឹក ពេលយប់ ខ្ញុំមានលក់ឡេលាបខ្លួន អោយសស្អាត “៕