អ្នកស្រុកនំាគ្នាមើលងាយថាជាមនុស្សស្រីអីគ្មានផ្ទះនៅ មកចេញចូលៗក្នុងលូទៅវិញ ដល់ដឹងការពិតស្ទើរតែបះសក់តែម្តងព្រោះថា

បរទេស៖ កាលពីថ្មីៗនេះពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លំាង ក្នុងនោះ អ្នកក្នុងភូមិម្នាក់ៗតែងតែសើេចចំអក និងមើលងាយគាត់រាល់ថ្ងៃ ថាជាមនុស្សស្រីអត់បានការសូម្បីតែផ្ទះក៏គ្មាននៅដែរ

ព្រោះដោយតែពួកគេបានមើលឃើញ គាត់តែងតែដើរចូលក្រោមលូ។ដៃ ច ន្យថៃ្ងមួយ មានអ្នកភូមិម្នាក់បានចូលទៅលួចមើលក្នុងលូហើយ បានឃើញសុទ្ធតែរបស់របរទំនើបៗ និងមានរបសរបរប្រើសពគ្រប់ ទំាងអស់។

របសទំាងនំាងរួមមានទំាងគ្រឿងសង្ហរឹម តុ ទូ ….បន្ទាប់បីបានមើលឃើញរួចបានយកទៅប្រាប់អ្នកភូមិថា គាត់មិនមែ ន អត់ផ្ទះទេ ផ្ទះរបស់គាត់មានសំភារះទំនើបៗជាងផ្ទះយើងទៀត។

ដូចពាក្យលោកពោលថា៖កុំមើលមនុស្សតែសំបកខាងក្រៅ សូមមើល អោយជ្រៅនិងមើលលើអត្តចរិត ចរិយាមាយា។ ប្រិយមិត្តចង់ជ្រាបច្បាស់សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោមនេះ