នារីម្នាក់អាយុ១៧ឆ្នាំបាត់ខ្លួន យប់មិញ ពេលទៅរៀនគួរភាសារអង់គ្លេសនៅម្ដុំផ្សារស្ទឹងមានជយ័ថ្មី

បងប្រុសម្នាក់បានបាត់ក្មួយស្រីឈ្មោះ(#ចរិយា)អាយុ17ឆ្នាំ បាត់កាលពីម៉ោងប្រហែល07:30នាទីយប់ ថ្ងៃទី០៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ ពេលទៅរៀនភាសារអង់គ្លេសនៅម្ដុំផ្សារស្ទឹងមានជយ័ថ្មី ដោយមិនដឹងមូលហេតុ ។ យោងតាមគណនីហ្វេសប៊ុក​ សុធា សុធា បានបង្ហោះថា៖ «សូម

មេត្តជួយShareផងបាទ🙏 ខ្ញុំបាទបានបាត់ក្មួយស្រីឈ្មោះ(#ចរិយា)អាយុ17ឆ្នាំ បាត់កាលពីម៉ោងប្រហែល07:30នាទីយប់ ថ្ងៃ07/11/19 ពេលទៅរៀនភាសារអង់គ្លេសនៅម្ដុំផ្សារស្ទឹងមានជយ័ថ្មី ដោយមិនដឹងមូលហេតុ អាស្រ័យដូចបានជំរាបជូនខាងលើនេះ បើមានបងប្អូន ពូ មីង

យាយ តា ណាបានឃើញសូមជួយទំនាក់ទំនងមកក្រុមគ្រួសារខ្ញុំបាទផង🙏 ☎️=012 282256 017 442922 069 729500»